Najmodernejšia reklama od 99 EUR / mesačne

Centrum Network Štúrovo Vám ponúka:

crowd_centrum_illustrat

S nami inzerujete v obchodoch, v reštauráciách, v kaviarnach pre viac než 2500 ľudí denne…

family_centrum_illustrat

S nami inzerujete v 3000 domácnostiach na televíznych obrazovkách…

cinema_centrum_illustrat

S nami inzerujete na plátne kina Danubius v Štúrove pre viac než 2000 divákov mesačne!

Na leto 2016 pripravujeme sieť reklamných obrazoviek vo Vadaši.

centrum_tv_logo3_digsig

Regionálna televízia CENTRUM

je komerčná súkromná televízia, ktorá v Štúrove a okolí vysiela svoj program prostredníctvom káblovej siete a čoskoro už aj terestriálne.

Vysielanie začala v roku 2001 a odvtedy svojou činnosťou spoľahlivo sprostredkuváva informácie pre miestne obyvateľstvo, čo predstavuje viac ako 10 000 domácností.

V súčasnosti televízia prechádza inováciou, ktorá prináša so sebou jednak zmenu názvu, na druhej strane úplne novú identitu a vysielaciu štruktúru. Tieto inovácie dlhodobo spĺňajú všetky požiadavky modernej televízie, či už ide o HD vysielanie, živé internetové vysielanie alebo dostupnosť cez mobilné aplikácie.

V novej programovej štruktúre televízie, popri publicistických a tematických programoch dostanú miesto aj také programové bloky, ktoré umožnia prezentáciu firiem, a tým umiestnenie ich služieb a výrobkov v rámci programu.

TV program môžete sledovať denne 4x, a to v hodinách: 08:00, 12:00, 18:00, 20:00

Medzi tým Vám ponúkame počúvanie príjemnej hudby prostredníctvom RÁDIA CENTRUM.

Televízia Centrum svojou novou programovou štruktúrou, moderným dizajnom a inováciami plánuje zvýšiť svoju sledovanosť, a tým zatraktívniť reklamný priestor pre svojich inzerentov.

Reklamné možnosti Vám ponúkame podľa Vašich predstáv…

Kontakt redakcie

Tel: 0908 775 148, Email: centrum@techton.sk

centrum_tv_logo2

Sieť Digitálnych obrazoviek:

ČO JE DIGITAL SIGNAGE SIEŤ ?

Digital SIGNAGE je systém na ovládanie obsahu digitálnych obrazoviek rozmiestnený na viacerých miestach (aj v mestách). Systém sa jednoducho riadi a spravuje, tým pádom je možná flexibilná aktualizácia obsahu kedykoľvek.

Informácie alebo reklamy sú sprostredkované aj na verejných a frekventovane navštevovaných miestach (napr. recepcie, školy, zdrav. zariadenia, kaviarne, kúpaliská. a pod.). Zobrazenie informácie na digitálnej obrazovke zaujme návštevníka (diváka) v danom priestore. Digitálne obrazovky dodávajú v súčasnosti moderný dizajn Vašim priestorom, čo je pozitívnym lákadlom pre Vašich návštevníkov.

Je to najvyužívanejšia a najefektívnejšia forma sprostredkovania reklamy v súčasnosti na ovplyvnenie rozhodnutia zákazníka.

Aké výhody má DIGITAL SIGNAGE ?

Inštalácia systému je realizovaná našim technickým personálom

Celý ovládací systém zabezpečuje naša firma

Žiadna potreba iného softvéru, t.j. žiadne ďalšie poplatky za licencie napr. operačného systému

LCD displeje, ktoré sú najrozšírenejšou formou prostriedkov Digital Signage, môžu slúžiť ako:

– prvky orientačného systému,

– reklamné displeje v mieste predaja

– môžu poskytovať poradenstvo o výrobku

– dajú sa využiť v platobných zónach, tak môžu ovplyvniť rozhodnutie zákazníka.

Digital Signage sieť: 3-6 obrazoviek v každom meste.

Pripravujeme: Komárno, Nové Zámky, Želiezovce

Kontakt pre Sieť digitálnych obrazoviek Centrum

Tel: 0908 775 148, 0910 995 512, Email: centrum@techton.sk